Horjus & Partners
Onderzoek & Advisering


Publicaties

Als u op het onderstreepte deel in de tekst klikt kunt u de tekst (of een deel daarvan) downloaden.
Soms lukt het downloaden om voor ons onverklaarbare reden niet. Stuur dan een mail en u krijgt het stuk digitaal toegestuurd.


Horjus, B. (2021). PROEFSCHRIFT. De Vreedzame Wijk. Verwachtingen en Resultaten. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Horjus, B. (2021). Warm aanbevolen. Recensie van Richard Sandel (2020): De tirannie van verdienste. In: Pedagogiek in Praktijk. #119, p.46-48.

Horjus, B., & Bos, L. (2020). Gezellig en gezond als voordelige investering. In: Grondzaken. Sdu.

Horjus, B. (2020). We doen onze kinderen niet weg. In: Pedagogiek in Praktijk, #114, p.40-44.

Hartman, A., & Horjus, B. (2016). Wijkraadpleging Utrecht Zuid 2015. EEN KWARTET AAN BEWONERSINITIATIEVEN IN UTRECHT ZUID. Zeist: Horjus&Partners.

Horjus, B., & van Dijken, M.W. (2014). De ecologie van maatschappelijke betrokkenheid. In: Jurrius, K. & Torringa, H. Opvoeden in betrokkenheid. Lessen uit de wetenschap. Amsterdam: SWP.

Van Dijken, M.W., Horjus, B., & Day, M. (2013). De Vreedzame Wijk Kanaleneiland. De derde meting in het onderzoek naar De Vreedzame Wijk. 2012-2013. MvD-Research/Horjus & Partners.

De Groot, J. & Horjus, B. (2013). Kamers met Kansen Osdorp. Toetsing van een woon, leer- en begeleidingsconcept. Deelrapportage I. Groot Consult/Horjus & Partners.

De Groot, J. & Horjus, B. (2013). Kamers met Kansen: maatschappelijk perspectief in dubbel opzicht! Onderzoekrapportage Kamers met Kansen Osdorp. deel II: de maatschappelijke meerwaarde. Groot Consult/Horjus & Partners.

Horjus, B., van Dijken, M.W. & De Winter, M. (2012). Van school naar huis door een Vreedzame Wijk. Overzichtsrapportage. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Van Dijken, M.W., Horjus, B. & De Winter, M. (2012). Van school naar huis door een Vreedzame Wijk. Achtergrondrapportage. Onderzoek naar Vreedzame Wijk Kanaleneiland. 2010-2011. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Horjus, B., van Dijken, M.W. & De Winter, M. (2012). Van school naar huis door een Vreedzame Wijk. Achtergrondrapportage. Onderzoek naar Vreedzame Wijk Overvecht. 2010-2011. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Horjus, B. (2012). Burgerkracht als blinde vlek van professionals. In: Jumelet, H. & Weenink, J. Zorg voor onszelf. Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Amsterdam: SWP.

Dijken, M.W. van; Horjus, B. & Spek, M. (2011). Dutch Daphne III research outcome. In: Moore, S. (2011) Street Life Safety for Young People. p150-173. Cambridge (UK):Anglia Ruskin Universtity.

Winter, M. de, Horjus B. & Dijke, M. van (2010). Vreedzaam komt van school. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Baerveldt C. & Horjus B. (2008). Veel drank vaker scoren! Verbetertraject alcoholproblematiek in multi-problem netwerken. Zeist: H&P

Pattipeilohy J. en Horjus B. (2008). Zij-instromers als vernieuwers in de BVE-sector. Zeist: Horjus & Partners. Het rapport is eigendom van het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Informatie hierover is te verkrijgen bij mevrouw I. Meertens.

Baerveldt C., Horjus B. & Winter M. de (2008). From Evaluation to Interpretation. Assessing theoretical elements in residential programs. In: Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice.

Horjus B., de Groot J. (2007). Jongeren zijn geen probleem, maar de toekomst. Kamers met Kansen. In: Vitale stad Jrg 10. 2007 no. 2. Amersfoort: Elbamedia.

Horjus B., de Groot J. & Horjus. N.B. (2006). Wennen, wonen, werken, wijzer worden en zelfstandig weer op weg gaan. Evaluatie van de Kamers met Kansen. Zeist: H&P/Rotterdam: SEV. Kortere informatie:Samenvatting en reactie van SEV.

Horjus B. & Durville S. (2004) Nota: Samen de kar trekken. Vroegsignaleringsnetwerken jeugd in de gemeente Almere. Zeist: Horjus & Partners.

Horjus B., de Groot J., Muilwijk F., Niels. J. & Durville, S. (2004). Waar een wil is.... Evaluatie van de Utrechtse JongerenTeams. Zeist: Horjus & Partners.

Horjus B. & de Groot J. (2002). Inventarisatie straatgroepen Leidsche Rijn en Vleuten / de Meern. Kenmerken van straatgroepen, analyse volgens het Transparent Box model. Zeist: Horjus en Partners

Horjus B. en Baerveldt C. (2001). Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel.. In: Kind en Adolescent, jrg. 22 no. 4 p. 257-267 . Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Horjus B., Medema K. & Verheij J. (2001). Verkenning van de maatschappelijke positie van ex-ama's in de provincie Utrecht. Utrecht: Provincie en gemeente Utrecht.

Horjus B. (1998). Evaluatie Jongerentoezichtteam het Marco Poloteam, Utrecht: OKU.(Samenvatting)

Horjus B. (1998). Keerpunt voor jonge criminelen, In: SEC. november 1998.

Horjus B. (1998). Evaluatie criminaliteitspreventieproject Keerpunt, Utrecht: OKU.

Horjus B., Brouwer M. & van der Knaap L. (1997). Instellingen tussen behandelen en opsluiten. Jeugd en Cel. Utrecht: de Tijdstroom. p. 48-59.

Brouwer M. en Horjus B. (1997). Het J.O.C. Een opvanginrichting met behandelpretenties. In: Baerveldt C. en Bunkers H. (red.) (1997) Jeugd en Cel. Utrecht: de Tijdstroom. p. 55-69.

Horjus B. (1997). De kunst van het effectieve bloemschikken. Bejegening van jongens in justiti?le inrichtingen. In: Baerveldt C. & Bunkers H. (red.) Jeugd en Cel. Utrecht: de Tijdstroom. p. 142-153.

Horjus B. (1997). De waarde van de waarden, over de invloed van normen en waarden op crimineel gedrag. In: Traject. Pedagogisch tijdschrift. Amsterdam: ICS.

Horjus B. (1996). De aaibaarheidsfactor van de AMA's. In: Traject. Pedagogisch tijdschrift. Amsterdam: Internationaal Christelijk Studiecentrum (ICS).

Horjus B (1995). In het zweet voor de coole boys: effecten van justiti?le opvanginrichtingen op delinquente jongens. Zeist: Stichting Timon.

Horjus, B., de Jong J. & Klunder Nijland A. (1994). Zwarte Pieten in de jeugdhulpverlening. Middelengebruik in de jeugdhulpverlening. In: Tijdschrif voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk. Jrg. 6. nr. 4. p. 36-40. Utrecht: SWP.

Horjus B. (1994). Wat doen we met ze. Een basis voor softdrugs beleid in de residenti?le hulpverlening. In: Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk. Jrg. 6. nr. 11. p. -. Utrecht: SWP.