<
Horjus & Partners
Onderzoek & Advisering


Informatie is nog geen kennis
Kennis is nog geen wijsheid
Onderzoek als maatschappelijke ontwikkeling

Onderzoek kan ook zo.
Onderzoek is middel om maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren. Overheden willen alleen interventies en projecten ondersteunen, waarvan op zijn minst goede indicaties zijn dat ze effect hebben. Onderzoek kan deze 'evidence' bieden.

Onderzoek is dan een krachtige ondersteuner van goede initiatieven. Spin-off van evaluatieonderzoeken was dat de budgetten wel tot 200% stijgen.

Wat doet H&P .....
Onderzoek, beleidsadvisering, projectbegeleiding en interim projectontwikkeling.

Werkveld
Jeugdhulpverlening, jeugdcriminaliteit, locale zorgstructuren zoals bemoeizorg, signaleringsnetwerken en voorbereiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Methoden

  • Effect-evaluatie, heeft wat er gedaan is wel de gewenste resultaten?
  • Peer-research, uitgevoerd door leden van een groep zelf, waardoor culturele barriere's makkelijker te overwinnen zijn en beter begrepen wordt wat er leeft binnen die groep.
  • Actieonderzoek, kwalitatief onderzoek als oplossing van een probleem. Onderzoeksuitkomsten worden snel als feedback ingezet waardoor nog tijdens het onderzoek verbeteringen kunnen worden ingezet.

Vormen van onderzoek die meer gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijke problemen dan op het voortbrengen van wetenschappelijke data.