De link tussen onderwijs en zorg.Maatschappelijke ontwikkeling

Achtergrond
Ik ben onderwijskundige van oorsprong en bij talloze projecten in en rond het onderwijs betrokken geweest.

Verschillende thema’s als kwaliteitszorg, ouderparticipatie, leefklimaat en veiligheid kwamen aan de orde, en meer recent de ontwikkeling van het bredeschool-concept.
Intussen is de overlap met andere beleidsterreinen als welzijn, sport en recreatie groter geworden waardoor dit als vanzelf tot het brede terrein van “maatschappelijke ontwikkeling” uitgroeide.
Hierbij worden steeds meer onderwerpen integraal benaderd. Ik beweeg me daar tussen en probeer verbanden te leggen en bruggen te slaan tussen de verschillende onderwerpen en thema’s door informatie – op basis van overwegend kwalitatief onderzoek - aan te dragen, adviezen te verstrekken, en projecten te ontwikkelen.
Het vinden van een balans tussen vraag en aanbod staat daarbij vaak centraal.

Projecten
• Stafdifferentiatie in het basisonderwijs
• Kwaliteit van het onderwijs, integratie van onderwijsprogramma's en interventiestrategieën
• Vormgeving van de integratie van ambachtelijke ondernemersopleidingen
• Alternatieve leerplaatsen in de praktijkcomponent van het leerlingwezen
• Afstemming scholingsbehoeften en opleidingstrajecten SH&M
• Doorlichting totaalprogramma's in het leerlingwezen
• Kwaliteitszorg en strategische beleidsplanning in het beroepsonderwijs
• Doorlichting totaalprogramma's in het leerlingwezen
• Studiekeuzeprocessen en beroepsperspectieven van VO-leerlingen
• Mediagebruik en -waardering onder scholieren
• Ontwikkeling brede school - concept Niels Stensen College
• Tevredenheidspeiling onder leerlingen en ouders van het Niels Stensen College
• Instroomprofielen HBO
• Instroommanagement Hoger Onderwijs
• Uitval in het Hoger Onderwijs
• Aanbod, werkwijze en effecten van de Steunpunten Kunstzinnige Vorming in de provincie Utrecht
• Jeugdaanbod Utrecht. Inventarisatie en systematisering van alle jeugdvoorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur en sport in de gemeente Utrecht
• Overlast door jongeren in Leidsche Rijn? (Horjus & Partners, 2001)
• Straatgroepen in Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern. Inventarisatie en analyse. (Horjus & Partners, 2002)
• De Jongerenteams Utrecht
• Vrouwen in technische beroepen
• Turkse en Marokkaanse nul- tot vierjarigen in Utrecht. Een onderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan opvangvoorzieningen
• De maatschappelijke situatie van ex-ama’s in Utrecht
• Pan i rèspèt. Criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren
• Morgen bloeit het diabaas. De Antilliaanse volksklasse in de Nederlandse samenleving
• Matching van vraag en aanbod binnen FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling


Inzet
Voor de juiste probleemidentificatie en een goede analyse is meestal een brede benadering nodig. Daarvoor werk ik onder meer samen met voormalige collega’s die elk op hun terrein (doelgroepen, preventie, jeugdhulpverlening) deskundig zijn.


Groot Consult
Jeroen de Groot
Oude Kerkstraat 25
3572 TH Utrecht

jeroende.groot@tiscali.nl


v>