Horjus & Partners
Onderzoek & Advisering


<
Contact


Bel voor meer informatie Bob Horjus (overdag 06-26746739, 's avonds 030-6950458. Fax 084-2232049) of mail naar H&P

Postadres/bezoekadres:
Frank van Borselenlaan 4
3703 BB ZEIST

Kamer van Koophandel Utrecht Regnr.: 30170534
Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief die we periodiek rondsturen.

Wilt u de laatste nieuwsbrieven zien? Klik hieronder.
Nieuwsbrief 10. Met informatie over de Vreedzame Wijk en het project Allemaal Opvoeders.
Nieuwsbrief 9. Over gezinscoaching en Bemoeizorg Jeugd in Zwolle, alcoholmatiging het onderzoek naar zijinstromers in het beroepsonderwijs. Als laatste het artikel samen met Chris Baerveldt en Micha de Winter.
Nieuwsbrief 8. Uitgegeven naar aanleiding van het afsluiten van het onderzoek Kamers met Kansen. Ingevoegd is de reactie van de opdrachtgever SEV.
Nieuwsbrief 7. Een filmpje over De Munchhausen beweging en het Munchhausenmanifest.
Nieuwsbrief 6. Het verslag van de conferentie integraliteit (over het Jongerenteam en een Foyer in Utrecht).
Nieuwsbrief 5 over casusoverleggen jeugd in Zwolle, het onderzoek bij de Kamers met Kansen, een conferentie over integraliteit en een nieuw Engelstalig atikel samen met Baerveldt en de Winter.
Nieuwsbrief 4 over democratische waarden in de opvoeding en veiligheid op middelbare scholen.
Nieuwsbrief 3 over Integraliteit en het Transparent Box model.
Nieuwsbrief 2 over Kohlberg, snelle screening met Quick step en één loket voor alle criminaliteitspreventie in Flevoland.Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden.